(1)
Mucha, M. Międzynarodowe Mechanizmy Pomocy Krajom dotkniętym Katastrofą Oraz działania Ratownicze zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych Na przykładzie Misji Polskiej ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Po trzęsieniu Ziemi W Turcji. RBM 2023, 17, 115-144.