(1)
Bobkier, R.; Herman, P. Przestępstwo O Charakterze Terrorystycznym W Polskim Systemie Prawnym (do 2004 r.). RBM 2024, 17, 166-186.