(1)
Ficek, R. Uwarunkowania Przyczynowo-Skutkowe konfliktów Zbrojnych W kontekście Niestabilnych państw Afryki Subsaharyjskiej. RBM 2023, 17, 15-34.