(1)
Pawłuszko, T. Recenzja książki: R. Kuźniar (red.). 2022. Bezpieczeństwo Polski W świetle Wojny Na Wschodzie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Ss. 218. RBM 2023, 17, 173-187.