(1)
Bryjka, F. Sprawozdanie Z Konferencji I Walnego Zebrania Stowarzyszenia StudiĆ³w Strategicznych, Uniwersytet Warszawski, 20 Czerwca 2023 R. RBM 2023, 17, 201-204.