(1)
Barcik, J. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa I Obrony W Pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego. RBM 2019, 1, 116-127.