Mickiewicz, P. (2019). Wstęp. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 9–11. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.1