Jakimowicz-Ostrowska, I. (2019). Obcy czy swoi? Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1989 roku. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 1, 154-162. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.12