Niwczyk, A. (2019). Przemoc na morzu w regionie Azji Południowo-Wschodniej wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 1, 212-220. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.19