Wardin, K. (2019). Recenzja książki: Sebastian Wojciechowski (red.). (2006). Oblicza terroryzmu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 1, 225-227. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.21