Jakimowicz-Ostrowska, I. (2019). Recenzja książki: Ola Hnatiuk (wybór i redakcja). (2005). Sny o Europie. Kraków: Wydawnictwo Nemrod. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 1, 231-232. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.23