Dereń, J. (2019). Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 199–213. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.12