Jureńczyk, Łukasz. (2019). Afgańska Policja Państwowa jako organ bezpieczeństwa państwa. Uwarunkowania i determinanty jej funkcjonowania. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), 49–64. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.1.4