Chrzan, T. (2019). Zastosowanie metody Job Safety Analysis (JSA) w ocenie ryzyka zawodowego operatora koparki w kopalni odkrywkowej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(1), 173–183. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.1.14