Masłowski, P. (2019). Rozwój polskiego prawodawstwa w zakresie badań lekarskich w sporcie jako aspektu wpływającego na poziom bezpieczeństwa w sporcie . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 13(2), 248-261. https://doi.org/10.34862/rbm.2019.2.14