Jembrzycki, S. (2020). Legalność programu udostępniania amerykańskiej broni jądrowej w świetle traktatu o nieproliferacji broni jądrowej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), 263-276. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.14