Lizakowski, P. (2020). Narodowy Fundusz Zdrowia w systemie ochrony zdrowia. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), 55-66. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.4