Macała, J. (2020). Recenzja książki: Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec (red.). (2020). Teorie i podejścia badawcze geopolityki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 642. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), 279-284. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.15