Kraj, K. (2020). Recenzja książki: Marek Świerczek. (2020). Największa klęska polskiego wywiadu. Sowiecka operacja dezinformacyjna „Trust” 1921 – 1927. Warszawa: Wydawnictwo Fronda, ss. 432. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), 285-290. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.16