Kusztal, A. (2021). Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) wobec oskarżeń o naruszanie praw podstawowych w działaniach na Morzu Egejskim . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), 161–185. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.8