Grabowski, T. (2021). Radykalizacja młodzieży do terroryzmu na przykładzie ‘zagranicznych bojowników terrorystycznych’ z regionu Kaukazu Północnego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), 93-121. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.5