Nowakowska, M. (2021). Kompetencje kulturowe w siłach zbrojnych państw NATO w XXI wieku. Stan badań. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), 92-111. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.6