Jagodziński, P., & Szałas, J. (2021). Chińskie inwestycje w regionie Bałkanów Zachodnich. Szansa czy zagrożenie?. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), 15-37. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.2