Rasiński, L. (2019). Współczesne koncepcje władzy. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 1, 28-36. https://doi.org/10.34862/rbm.2006.3