Suder, J. (2021). Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), 38-54. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.3