Cichecka, A. (2021). Polityka równouprawnienia w relacjach UE-Afryka. Wybrane aspekty. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), 55-68. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.4