Mickiewicz, P. (2021). Wstęp. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), 9-11. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.1