Kraj, K. (2021). Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: atak i obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, ss. 427. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), 179-185. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.10