Sokołowski, A. (2021). Ewolucja polsko-niemieckiej współpracy wojskowej w latach 1991–2021. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), 159-175. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.2.9