Paszkowski, M. (2022). Partie polityczne w Polsce wobec projektu budowy terminalu regazyfikacyjnego nad Morzem Bałtyckim w latach 2001–2011. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), 152-163. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.8