Szczepański, A. (2022). Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w świetle polityki etnicznej III RP (ze szczególnym uwzględnieniem porządku prawnego po 1997 r.). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), 133-151. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.7