Ficek, R. (2022). Państwa rachityczne jako wyzwanie dla współczesnej koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), 23-53. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.3