Przybytek, P., & Przybytek, P. (2022). "Ilustrowany Kuryer Codzienny" wobec problemów Wielkiej Brytanii (1919–1921) w Irlandii, koloniach oraz dominiach i jej polityki względem Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej i Polski. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), 180-208. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.10