Bobkier, R., & Herman, P. (2022). O wieloznaczności pojęcia narkoterroryzmu. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 17-47. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.2