Majewski, M. (2022). Wykorzystanie urządzeń skanujących w portach morskich RP na przykładzie funkcjonowania Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 92-117. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.5