Machnikowski, R., Kozłowski, A., Kosmynka, S., & Ciach, P. (2022). Aktywność w zakresie prewencji i deradykalizacji kontrterrorystycznej (CT/PCVE) w latach 2005–2020 w Belgii, Francji, Hiszpanii i Niderlandach. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), 54-78. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.4