Kasprzycki, D. D. (2022). Konflikt zbrojny na Ukrainie w kontekście rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), 79-107. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.5