Kazak, A. (2022). Ruch „Supraciu” a rządy Aleksandra Łukaszenki – charakterystyka i metody działania. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), 108–132. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.6