Mickiewicz, P. (2022). Wstęp. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 9-13. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.1