Markiewicz, S. (2022). Problem rozszerzenia NATO w negocjacjach Stanów Zjednoczonych i ZSRR w latach 1989–1991. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 145-167. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.8