Balbus, T. (2022). „Rozkaz: zniszczyć cmentarz!”. Mikuliszki 1944–2022. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 137-142. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.7