Mickiewicz, P. (2022). Ewolucja założeń systemu szkolenia bojowego Marynarki Wojennej RP w świetle wniosków wynikających z modyfikacji rosyjskiej „wojny nowego typu” . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 118-133. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.6