Pawlak, C. (2022). Modelowanie trendów w prognozowaniu środowiska bezpieczeństwa . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 72-91. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.4