Pawlak, C. (2022). Modelowanie trendów w prognozowaniu środowiska bezpieczeństwa . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 72–91. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.4