Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego. (2022). Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2022 roku [vol. 16, nr 1 i nr 2]. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 189-191. Pobrano z https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/680