Wilczyński, P. L., & Piróg, P. (2023). Dążenia niepodległościowe w prowincji Bougainville. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 61–86. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.4