Ziani, K., & Boudouda, A. B. (2023). Bezpieczeństwo i budowanie pokoju w Rwandzie: podejście oparte na rozwoju gospodarczym. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 35–60. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.3