Guziak, M., & Bastrzyk, Z. (2023). Sektor ochrony zdrowia w obliczu konfliktu zbrojnego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), 33–50. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.3