Mucha, M. (2023). Międzynarodowe mechanizmy pomocy krajom dotkniętym katastrofą oraz działania ratownicze zespołów poszukiwawczo-ratowniczych na przykładzie misji polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), 115–144. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.6