Bobkier, R., & Herman, P. (2024). Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim systemie prawnym (do 2004 r.). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 166–186. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.9 (Original work published 30 grudzień 2023)