Gogol, B. (2023). Propagowanie wychowania obronnego w kontekście edukacji morskiej, wychowania morskiego, tradycji i znaczenia związków Polski z morzem. Zarys problemu. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 187–218. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.10